Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘bo ky thi’
Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPT: Cần nhiều "đường ra" cho học sinh
By Phan Khuê On Thursday, October 3rd, 2013
0 Comments

Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPT: Cần nhiều “đường ra” cho học sinh

Các GS, chuyên gia đầu ngành gợi mở nhiều giải pháp về kỳ tốt nghiệp THPT, tuy nhiên mọi việc đều phải được cân nhắc kỹ… Từ mô hình THPT các nước Từ nhiều xem thêm...