Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘bluetooth’
Công nghệ Bluetooth 4.2 cho kỷ nguyên mọi vật kết nối internet
By Ngọc Trâm On Monday, December 8th, 2014
0 Comments

Công nghệ Bluetooth 4.2 cho kỷ nguyên mọi vật kết nối internet

Tổ chức quản lý việc phát triển công nghệ kết nối không dây Bluetooth BSIG vừa chính thức phê chuẩn đặc tả cốt lõi của thế hệ Bluetooth 4.2. 1. Đặc điểm của công xem thêm...

Chân dung vua Harald Bluetooth.
By Trọng Trí Lê On Monday, November 18th, 2013
0 Comments

Nguồn gốc thú vị của thuật ngữ Bluetooth

Bluetooth hiểu theo nghĩa tiếng Anh là “răng xanh” nhưng nguồn gốc lẫn chức năng của nó lại chẳng liên quan gì tới răng xanh cả. Bluetooth hiểu theo nghĩa nôm na xem thêm...