Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘bình tĩnh’
chay-nha-cao-tang-phai-lam-sao1
By TracyNguyen On Saturday, September 7th, 2013
0 Comments

Cháy nhà cao tầng – phải làm sao ?

Việt Nam chưa có tiêu chuẩn PCCC cho nhà siêu cao tầng (trên 30 tầng) nên, ngoài trang thiết bị tự ứng cứu ở các chung cư cao tầng hiện nay thì khi xảy ra cháy, con người xem thêm...