Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘bình đẳng’
HVtp-1472d
By Trọng Trí Lê On Tuesday, November 19th, 2013
0 Comments

Đồng tiền có mùi gì?

Một câu chuyện có thật vừa được đưa lên báo đang gây sự phẫn nộ cực điểm trong dư luận. Đại ý là vào một buổi trưa, bà L – nhân có việc đi ngang trường Hùng xem thêm...