Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘Bill Gates lam bien tap vien’
Bill Gates kiêm thêm nghề... biên tập viên 3
By Phan Khuê On Thursday, November 14th, 2013
0 Comments

Bill Gates kiêm thêm nghề… biên tập viên

Ngoài việc làm chủ tịch hội đồng quản trị Microsoft, chủ tịch quỹ Bill & Melinda Gates, giờ đây Bill Gates còn là biên tập viên của trang thông tin Wired. Bill Gates, người xem thêm...