Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘biến ước mơ đó thành sự thực’
Quản lý ước mơ nghề nghiệp
By TracyNguyen On Thursday, February 20th, 2014
0 Comments

Quản lý ước mơ nghề nghiệp

 Trong mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ, thế nhưng để làm thế nào để biến ước mơ đó thành sự thực, để ước mơ đó không trở thành viễn vông. Chúng ta phải quản xem thêm...