Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 23/09/2017
Tag archive for ‘biên kịch Châu Thổ’
Trương Quỳnh Anh hoàn toàn có thể bị kiện
By Mũm Mĩm On Monday, December 2nd, 2013
0 Comments

Trương Quỳnh Anh hoàn toàn có thể bị kiện

Nhà sản xuất đủ bằng chứng kiện việc Trương Quỳnh Anh bỏ vai trong Trở về 3 nhưng họ không làm. Vừa qua, Trương Quỳnh Anh đã lên báo và trả lời về việc rút khỏi xem thêm...