Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017
Tag archive for ‘bia Huda’
Đoàn tuần hành tuyên truyền bảo vệ môi trường.
By Trọng Trí Lê On Sunday, January 12th, 2014
0 Comments

Hơn 2.000 bạn trẻ TP Huế cùng bảo vệ môi trường

Đoàn tuần hành tỏa khắp các tuyến phố chính của TP Huế, đem theo những thông điệp bảo vệ môi trường, gìn giữ miền Trung xanh, sạch, đẹp. Vừa qua, Công ty TNHH Bia Huế xem thêm...