Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘Bí thư’
Để sinh viên cảm thấy lý tưởng Đảng không quá cao xa!
By Ngọc Trâm On Tuesday, February 3rd, 2015
0 Comments

Để sinh viên cảm thấy lý tưởng Đảng không quá cao xa!

Tránh giáo điều, khô khan hay ép buộc, mà cần có nhiều hình thức thể hiện, để đoàn viên sinh viên cảm thấy lý tưởng Đảng không quá cao xa, mà sinh động, gần gũi với xem thêm...