Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘bí quyết học khối c’
Chia sẻ đặc biệt để không mất điểm của thủ khoa khối C
By Nam Nguyễn On Thursday, June 26th, 2014
0 Comments

Chia sẻ đặc biệt để không mất điểm của thủ khoa khối C

Đạt 27,5 điểm (Địa 9,5; Sử 9,5; Văn 8,5) và trở thành thủ khoa khối C cao nhất cả nước năm 2013, Đinh Thị Lệ Thu không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm. Đinh Thị Lệ Thu xem thêm...