Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘bi quyết học hành’
Vì sao bạn lại trở thành “sinh viên trung bình”?
By TracyNguyen On Friday, July 26th, 2013
0 Comments

Vì sao bạn lại trở thành “sinh viên trung bình”?

Bước chân vào giảng đường đại học, sinh viên nào cũng mang trong mình bầu nhiệt huyết và mơ ước ra trường với tấm bằng khá, giỏi trong tay. Nhưng tại sao vẫn có rất xem thêm...