Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘bị mắc lỗi’
Tổng hợp những nơi người lái xe hay bị mắc lỗi tại TPHCM
By TracyNguyen On Tuesday, October 21st, 2014
0 Comments

Tổng hợp những nơi người lái xe hay bị mắc lỗi tại TPHCM

Lưu lượng giao thông tại TPHCM khá là đông đúc, vì thế đôi khi những người lái xe không thể quan sát được biển báo, hoặc là biển báo ở những vị trí khuất, khó nhìn xem thêm...