Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 23/09/2017
Tag archive for ‘bí ẩn ở Trung Mỹ’
Nền văn minh bí ẩn ở Trung Mỹ
By TracyNguyen On Sunday, January 11th, 2015
0 Comments

Nền văn minh bí ẩn ở Trung Mỹ

Đầu đá khổng lồ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ là một trong những đặc điểm nổi bật của nền văn minh Olmec ở Trung Mỹ. Đầu đá của người Olmec. Nguồn: BigStockPhoto Mexico xem thêm...