Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘BHYT’
Do thiếu tiền đầu tư phòng y tế riêng, nhiều trường phải thực hiện khám chữa bệnh cho học sinh ngay tại lớp học.
By Trọng Trí Lê On Friday, December 6th, 2013
0 Comments

12% tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang bị chiếm dụng?

Theo Nghị định 62/CP của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), cơ quan bảo hiểm địa phương phải trích trả 12% từ quỹ khám chữa bệnh bảo xem thêm...