Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘Best Worldwide Act’
Dân mạng Trung Quốc xôn xao về lượng bình chọn của Mỹ Tâm
By Mũm Mĩm On Wednesday, October 30th, 2013
0 Comments

Dân mạng Trung Quốc xôn xao về lượng bình chọn của Mỹ Tâm

“Nghe bạn mình bên Mỹ nói là số phiếu của La Chí Tường là 973.527.896, Lý Vũ Xuân là 642.976.223, còn một người khác nữa là 375.437.889. Không biết có phải là thật xem thêm...