Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘Bệnh đa nghi’
Bệnh đa nghi
By TracyNguyen On Tuesday, February 10th, 2015
0 Comments

Bệnh đa nghi

Trong bữa ăn, chồng bảo vợ: – Trên đời này, có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ ngay đến mình… – Vợ nhíu mày: xem thêm...