Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017
Tag archive for ‘bệnh chán học’
10 "đơn thuốc" trị bệnh lười học
By Kate Hoàng On Monday, May 12th, 2014
0 Comments

10 “đơn thuốc” trị bệnh lười học

10 “đơn thuốc” trị bệnh lười học. Một trong những dấu hiệu của bệnh lười học là đến giờ học, mà bạn vẫn bị phân tán: check Facebook, xem ti vi, nốt xem thêm...