Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘beamforming’
802-11ac-1a9e9
By Trọng Trí Lê On Tuesday, November 12th, 2013
0 Comments

Tìm hiểu về công nghệ phát sóng WiFi theo đường thẳng

Áp dụng beamforming, sóng WiFi của bạn có thể phát được xa hơn và cải thiện việc sử dụng băng thông. Trong các kỹ thuật về mạng WiFi, beamforming (tạm dịch: điều hướng xem thêm...