Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017
Tag archive for ‘BBQ Chicken’
Nhượng quyền thương hiệu: Cơ hội khởi nghiệp cùng BBQ Chicken
By TracyNguyen On Saturday, April 19th, 2014
0 Comments

Nhượng quyền thương hiệu: Cơ hội khởi nghiệp cùng BBQ Chicken

BBQ Chicken là một trong những doanh nghiệp thành công với mô hình nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam với 11 cửa hàng theo mô hình chuyển nhượng thương hiệu. Vậy bí xem thêm...