Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘bay lên trời’
Những kiểu bay độc đáo 1
By Hee ChanHee On Thursday, April 24th, 2014
0 Comments

Các kiểu “ bay lên trời ” bằng không khí

Bên cạnh mục đích di chuyển từ nơi này sang nơi khác, con người cũng sáng tạo thêm nhiều hình thức bay lên trời mới lạ nhằm phục vụ mục đích giải trí hoặc thể xem thêm...