Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘bất hợp lý’
Lại đề xuất ngực lép không được lái xe. Ngực to, bụng béo mới được lái xe !
By Nam Nguyễn On Monday, August 26th, 2013
0 Comments

Lại đề xuất “ngực lép” không được lái xe

Nhiều quy định bất hợp lý từng bị phản đối như “ngực lép” không được lái xe lại tiếp tục được đưa ra trong một dự thảo thông tư liên tịch Bộ Y tế – xem thêm...