Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘Bảo vệ đồ án’
Chân dung cậu sinh viên kiến trúc học giỏi mà bạc mệnh của ĐH Văn Lang
By Ngọc Trâm On Tuesday, June 30th, 2015
0 Comments

Nguyễn Đức Huy tân kiến trúc sư bạc mệnh

Khi Huy qua đời, giảng viên của em đã trực tiếp đứng lên bảo vệ đồ án tốt nghiệp để sinh viên của mình hoàn thành chặng đường cuối cùng. Đồ án của Huy được xem thêm...