Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘bảo trợ thông tin’
Tài trợ truyền thông cho các chương trình, cuộc thi, sự kiện...
By TracyNguyen On Friday, May 16th, 2014
0 Comments

SVS nhận tài trợ truyền thông cho các chương trình, cuộc thi, sự kiện…

Bạn muốn (chương trình, cuộc thi, sự kiện) của Câu lạc bộ, Khoa, Trường, Trung Tâm, nơi bạn học… sẽ được truyền thông rộng rãi đến sinh viên toàn quốc! Sinh Viên xem thêm...