Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘bảng xếp hạng World-Actually’
Ngô Thanh Vân đứng thứ 10 trong Top 50 Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2013
By Mũm Mĩm On Saturday, January 11th, 2014
0 Comments

Ngô Thanh Vân đứng thứ 10 trong Top 50 Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2013

Ngô Thanh Vân đứng thứ 10 trong Top 50 Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2013. Vẻ đẹp của Ngô Thanh Vân được đánh giá chỉ đứng sau 9 mỹ nhân khác của thế giới. Ngô xem thêm...