Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘bạn trẻ kinh doanh’
Kinh doanh kiểu “tay không bắt giặc”
By Nam Nguyễn On Saturday, January 4th, 2014
0 Comments

Kinh doanh kiểu “tay không bắt giặc”

Không mặt bằng, rất ít vốn nhưng nhiều bạn trẻ, sinh viên đã biết tận dụng internet, chợ phiên làm công cụ hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình. Đặc biệt là trong lĩnh xem thêm...