Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘bán nước chà’
Nguyễn Trần Bạt - Từ cậu bé bán nước chè dạo đến ông chủ tập đoàn
By TracyNguyen On Wednesday, September 11th, 2013
0 Comments

Nguyễn Trần Bạt – Từ cậu bé bán nước chè dạo đến ông chủ tập đoàn

Từ một cậu ấm nhưng sau một biến cố của cuộc đời, Nguyễn Trần Bạt đã phải đi bán nước chè dạo ở Ga Hàng Cỏ lúc mới 7 tuổi. Nhưng mấy chục năm sau, cậu bé xem thêm...