Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘bản năng quan trọng’
Thần chú thành công - Cuốn sách cho người lãnh đạo 2
By Hee ChanHee On Tuesday, January 7th, 2014
0 Comments

Sách hay: Thần chú thành công

Trong cuốn sách này, tác giả Virender Kapoor khẳng định: “Chỉ có người thông thái nhất và kẻ ngu dốt nhất là không bao giờ thay đổi”. Đó là một cuốn sách hay xem thêm...