Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘bán hoa lan’
Kỹ sư công nghệ thông tin bán hoa lan
By TracyNguyen On Saturday, May 10th, 2014
0 Comments

Kỹ sư công nghệ thông tin bán hoa lan

Bỏ ngoài tai lời khuyên can của gia đình, anh Mai Tuấn Huy chuyển sang buôn bán hoa lan, dù đã có kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh Mai Tuấn Huy ở huyện xem thêm...