Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘bản Đoòng’
Trường 7 học sinh và những người thầy đặc biệt
By Ngọc Trâm On Tuesday, November 18th, 2014
0 Comments

Trường 7 học sinh và những người thầy đặc biệt

Lớp học đặc biệt đó là của học sinh bản Đoòng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Cả bản có 7 học sinh, trong đó lớp 1 một em, lớp 3 hai em và lớp 5 bốn xem thêm...