Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 23/09/2017
Tag archive for ‘bản đồ tư duy’
Sách hay: Nền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duy
By Hee ChanHee On Monday, February 10th, 2014
0 Comments

Nền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duy

“Nền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duy” là sự chỉ dẫn căn bản cho quá trình làm quen với bản đồ tư duy. Với công cụ bản đồ tư duy, Tony Buzan đã thay xem thêm...