Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘bản đồ tan chảy’
National Geographic: TP. Hồ Chí Minh sẽ bị "nhấn chìm" nếu băng 2 cực tan chảy
By Kate Hoàng On Monday, November 11th, 2013
0 Comments

National Geographic: TP. Hồ Chí Minh sẽ bị “nhấn chìm” nếu băng 2 cực tan chảy

Khá nhiều tỉnh ở miền Bắc, TP. Hồ Chí Minh sẽ bị “nhấn chìm” nếu băng 2 cực tan chảy, chịu chung số phận “bị nhấn chìm” toàn bộ. Chúng ta đều xem thêm...