Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 23/09/2017
Tag archive for ‘bán cầu não’
Con người cần sử dụng cả hai bán cầu não để giao tiếp
By An Smile On Monday, January 20th, 2014
0 Comments

Con người cần sử dụng cả hai bán cầu não để giao tiếp

Con người cần sử dụng cả hai bán cầu não khi giao tiếp. Đó là kết quả của công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature (Anh) số ra ngày 15/1. Phát hiện xem thêm...