Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘bài thi đại học’
15 ngày phúc khảo bài thi đại học
By TracyNguyen On Saturday, July 12th, 2014
0 Comments

15 ngày phúc khảo bài thi đại học

Sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh các trường ĐH chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm xem thêm...