Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘bài học đáng quý’
Sách hay: Hãy sống ở thể chủ động
By Hee ChanHee On Monday, April 7th, 2014
0 Comments

Quyển sách nhỏ: Hãy sống ở thể chủ động

Quyển sách nhỏ: Hãy sống ở thể chủ động chứa đựng phương châm sống và những bài học đáng quý trong cuộc sống. Vốn là một cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết xem thêm...