Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘bài dạy hiệu quả’
Xây dựng một bài dạy hiệu quả
By TracyNguyen On Saturday, September 13th, 2014
0 Comments

Xây dựng một bài dạy hiệu quả

Sinh viên rất dễ bị mất tập trung và sự hứng thú sau một khoảng thời gian ngắn nghe giảng. Chính vì vậy một người dạy giỏi là người có khả năng kiểm soát toàn xem thêm...