Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘bài ca sợ vợ’
Truyện cười Bài ca sợ vợ
By Nam Nguyễn On Wednesday, September 11th, 2013
0 Comments

Bài ca sợ vợ

Vợ là ngân khố, kho tiền – Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra – Vợ là biển cả bao la – Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà. Dù không sinh đẻ ra ta Nhưng xem thêm...