Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘Bác Ba Phi’
Thư giãn sau giờ "G"
By Kate Hoàng On Wednesday, December 4th, 2013
0 Comments

Thư giãn sau giờ “G”

Thư giãn sau giờ “G”. “G” là giờ học tập, làm việc căng thẳng. Cùng đọc truyện cười và cùng xả “xì-trét” nào ! Cuộc đàm thoại ‘bá xem thêm...