Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 23/09/2017
Tag archive for ‘bà của Tần Thủy Hoàng’
Khai quật mộ bà của Tần Thủy Hoàng
By TracyNguyen On Saturday, September 13th, 2014
0 Comments

Khai quật mộ bà của Tần Thủy Hoàng

Các nhà khảo cổ mới đây khai quật một ngôi mộ lớn ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, được cho là nơi an nghỉ của bà vua Tần Thủy Hoàng. Khai quật mộ bà của xem thêm...