Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017
Tag archive for ‘ba con ruồi’
Câu chuyện ba con ruồi
By Kate Hoàng On Tuesday, February 11th, 2014
0 Comments

Câu chuyện ba con ruồi

Câu chuyện ba con ruồi. Thời buổi lạm phát, ba anh em nhà ruồi quyết định “xuất khẩu lao động” kiếm miếng ăn. Câu chuyện ba con ruồi Ba chú ruồi quá giang trên chiếc xem thêm...