Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017
Tag archive for ‘ba chung’
Sau 2017 các trường bắt buộc phải thi riêng
By Nam Nguyễn On Friday, December 27th, 2013
0 Comments

Tuyển sinh sau 2017 các trường bắt buộc phải thi riêng

Lộ trình thực hiện tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cho thấy, từ nay tới năm 2017 vẫn duy trì thi “ba chung”đối với các trường chưa đủ điều kiện thi riêng. Thứ trưởng xem thêm...