Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘Atlassian’
1384679149669
By Trọng Trí Lê On Sunday, November 17th, 2013
0 Comments

TP. HCM có thêm trung tâm phát triển phần mềm

Trung tâm phát triển phần mềm của Atlassian tại Việt Nam sẽ tập trung phát triển những tính năng mới và những chương trình bổ trợ (plug-ins) cho JIRA. Theo tin từ Atlassian, xem thêm...