Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘AS’
hoc-kt
By An Smile On Tuesday, July 23rd, 2013
0 Comments

Mô hình tổng cầu và tổng cung là gì ? AD-AS Cung cầu

Trước khi ta có thể phân tích sâu hơn về các hoạt động liên quan tới tài cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc thể chế, tái cấu trúc thị trường thì ta phải tìm hiểu hai xem thêm...