Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘ảo tưởng’
Đừng ảo tưởng vào tình yêu 1
By Hee ChanHee On Monday, February 17th, 2014
0 Comments

Con gái khi yêu, đừng ảo tưởng sức mạnh!

Con gái vốn yêu bằng tai, con trai thì yêu bằng mắt. Cho nên, con gái là chúa ảo tưởng sức mạnh khi yêu, con trai lại là kẻ vô tình gieo cho con gái mộng tưởng. Kỳ vọng, xem thêm...

By An Smile On Wednesday, January 8th, 2014
0 Comments

Đừng ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu!

Tình yêu chân thành xuất phát chính từ nhịp đập của những đôi tim non trẻ mà thôi. Chúng ta yêu một ai đó là yêu chính con người họ, không phải là yêu một tấm gương xem thêm...