Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘Ảo ảnh thị giác’
Ảo ảnh thị giác tiết lộ mức độ thị lực của bạn
By TracyNguyen On Sunday, March 29th, 2015
0 Comments

Ảo ảnh thị giác tiết lộ mức độ thị lực của bạn

Hãy nhìn vào bức ảnh dưới đây ở khoảng cách quan sát bình thường trước màn hình, nếu bạn không nhìn thấy khuôn mặt của nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, mà thay xem thêm...