Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘Ảnh tốt nghiệp’
Ảnh tốt nghiệp “khó đỡ” của HS-SV trên thế giới
By Nam Nguyễn On Monday, May 20th, 2013
0 Comments

Ảnh tốt nghiệp “khó đỡ” của HS-SV trên thế giới

SVS – Những phút giây đáng nhớ, đáng yêu nhưng đôi khi cũng rất đáng quên của học sinh, sinh viên thế giới trong ngày tốt nghiệp. Điện thoại đôi khi còn quan trọng xem thêm...