Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘ánh mắt’
Thuyết phục đối phương bằng ánh mắt
By Nam Nguyễn On Tuesday, October 8th, 2013
0 Comments

Thuyết phục đối phương bằng ánh mắt

Giao tiếp bằng mắt có thể làm cho lời nói của bạn ít trọng lượng hơn khi thuyết phục một người có quan điểm trái ngược . Ánh mắt của bạn sẽ khiến cho tranh luận xem thêm...