Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘Anh Hùng’
Trần Hữu Hiệp
By Trọng Trí Lê On Tuesday, August 6th, 2013
0 Comments

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh, Trần Hữu Hiệp

Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh anh, Trần Hữu Hiệp, vì đức hy sinh cao cả, trong phút sinh tử nhường áo phao cho người khác để mãi mãi ra đi… Sáng sớm nay xem thêm...