Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘Anh Cả’
Thế hệ chúng con, vĩnh biệt Người!
By Hee ChanHee On Sunday, October 13th, 2013
0 Comments

Thế hệ chúng con, vĩnh biệt Người!

Hướng mắt về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, hàng nghìn bạn trẻ gọi tên Người, và có ai đó vẫn khe khẽ hát những lời ca đẹp đẽ viết về người anh hùng vĩ đại của xem thêm...