Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘ấn tượng trong giao tiếp’
Hãy tạo ấn tượng ban đầu trong giao tiếp
By TracyNguyen On Tuesday, April 22nd, 2014
0 Comments

Hãy tạo ấn tượng ban đầu trong giao tiếp

Trong kinh doanh cũng như trong đời sống hằng ngày nhiều người chưa nhận thức được rõ được tầm quan trọng của việc tạo ấn tượng đầu tiên. Dù cho bạn có là ai xem thêm...