Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘an ninh mạng’
Đinh Đình Nhân muốn khẳng định bản thân trong lĩnh vực an ninh mạng
By TracyNguyen On Tuesday, October 28th, 2014
0 Comments

Đinh Đình Nhân muốn khẳng định bản thân trong lĩnh vực an ninh mạng

“Sau khi tốt nghiệp em muốn ở lại trường để phục vụ cho trường và tiếp tục học lên cao nữa để khẳng định bản thân trong lĩnh vực an ninh mạng”- Đinh Đình Nhân, xem thêm...